Logo Diagnosecentrum Voorkempen

Facturatie en tarieven

De honoraria van uw raadpleging bij de geneesheer-specialist dienen onmiddellijk afgerekend te worden aan de kassa via bancontact.

Indien u niet onmiddellijk kan afrekenen, kan u per overschrijving betalen. De betalingstermijn bedraagt 2 weken.

Voor de consultaties dient u het volledige bedrag te betalen en ontvangt u een getuigschrift voor verstrekte hulp, dat u bij het ziekenfonds dient in te dienen voor terugbetaling.

Voor de technische prestaties werken wij met het derdebetalerssyteem. Dat wil zeggen dat u enkel het remgeld van uw onderzoek dient te betalen en wij de kosten ten laste van het ziekenfonds rechtstreeks bij uw ziekenfonds innen.

Bezoekt u een geneesheer-specialist in het kader van een arbeidsongeval of levensverzekering, dan worden de kosten van het onderzoek gedragen door de verzekering. Deze worden rechtstreeks bij de verzekering geïnd, daarom is het belangrijk dat u de correcte verzekeringsgegevens meebrengt (naam en adres van verzekeringsinstelling, uw polis- en dossiernummer, datum van uw arbeidsongeval en naam en adres van de werkgever). Indien wij niet in het bezit zijn van alle gegevens, dient u uw raadpleging te betalen en ontvangt u een bewijs van betaling. Dit dient u dan in te dienen bij uw verzekeringsmaatschappij.

Betreft het een schoolongeval dan dient u de raadpleging te betalen. U ontvangt van ons een bewijs van betaling dat u dient in te dienen bij uw verzekeringsmaatschappij. Deze zal u het remgeld van de raadpleging terugbetalen. Het overige bedrag wordt door het ziekenfonds betaald.

Behalve de honoraria zijn er nog enkele kosten die niet terugbetaald worden, dus bijgevolg volledig ten uwe laste zijn (bv. klein materiaal gebruikt tijdens de onderzoeken, sommige medicatie,…).

Voor eventuele labo-onderzoeken krijgt u een rekening van het labo toegestuurd.