In de gezondheidszorg speelt de huisarts een centrale rol. Ook in het diagnosecentrum vertegenwoordigt hij/zij een centrale plaats. Het is de huisarts die de patiënt doorverwijst naar een specialist in het diagnosecentrum.

De huisarts wordt steeds op de hoogte gehouden door de specialist i.v.m. de behandeling van zijn/haar patiënt.

Het is van groot belang dat deze communicatie vlot verloopt en dit voor zijn/haar verdere behandeling. Indien de patiënt naar een ziekenhuis en/of geneesheer-specialist (intern of extern) moet verwezen worden, zal dat steeds met de patiënt en waar nodig ook met de verwijzende arts besproken worden.

Het is niet mogelijk om een geneesheer-specialist op eigen initiatief te consulteren, daarom moet u steeds in het bezit zijn van een verwijsbrief (hetzij van de huisarts, hetzij van een specialist). Deze verwijsbrief moet u meebrengen alsook uw identiteitskaart.

Bezoekt u een geneesheer-specialist in het kader van een arbeidsongeval of levensverzekering, dan worden de kosten van het onderzoek gedragen door de verzekeringsmaatschappij. Wij innen deze rechtstreeks bij hen. Daarom is het steeds van belang dat u de correcte verzekeringsgegevens meebrengt (naam en adres verzekeringsinstelling, polisnummer en dossiernummer).