De honoraria worden onmiddellijk afgerekend (cash of bancontact). Indien u niet onmiddellijk kan afrekenen, kan u tevens per overschrijving betalen indien dit gebeurt binnen een termijn van 2 weken.

Voor de consultaties dient u het volledige bedrag te betalen en ontvangt u een getuigschrift voor verstrekte hulp, dat kan ingediend worden bij het ziekenfonds voor terugbetaling.

Voor de technische prestaties werken wij met het derdebetalerssysteem. Dat wil zeggen dat u enkel het remgeld van uw onderzoek dient te betalen en wij de kosten ten laste van het ziekenfonds rechtstreeks bij uw ziekenfonds innen.

Behalve de honoraria zijn er nog enkele kosten die niet terugbetaald worden, dus bijgevolg volledig ten uwe laste zijn (bv. klein materiaal gebruikt tijdens de onderzoeken, sommige medicatie,…). Voor eventuele labo-onderzoeken krijgt u een rekening van het labo.